Przejdź do treści Przejdź do menu

Aktualności turystyczne, kulturalne i sportowe

Koncert Trzech Kultur

Koncert Trzech Kultur

1
Data rozpoczęcia wydarzenia 21-10-2018
Data zakończenia wydarzenia 21-10-2018

Koncert Trzech Kultur jest wydarzeniem, mającym na celu popularyzację pieśni chóralnej wywodzącej się z tradycji katolickiej, prawosławnej i ewangelickiej oraz edukację poprzez poznawanie bogactwa kulturowego różnych odłamów religijnych. To wydarzenie kulturalne, które mocno wpisało się do kalendarza najważniejszych imprez w regionie. Znacząco przyczynia się do umożliwienia społeczności uczestnictwa w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych; to także aktywizacja i integracja społeczności poprzez wspólny udział w wydarzeniach artystycznych. W Koncertach uczestniczyły chóry z Polski, Czech i Niemiec.

Koncert Trzech Kultur

Data publikacji : 12.07.2018

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja