Przejdź do treści Przejdź do menu

Imprezy kulturalne

Granty!

Granty!

1
Data rozpoczęcia wydarzenia 07-03-2019
Data zakończenia wydarzenia 14-03-2019

Zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

GRANTY

zapraszamy przedstawicieli

organizacji pozarządowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz osoby prywatne zainteresowane

  • utworzeniem nowych lub przebudowąistniejących obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  związanych  z rozwojem obszaruw oparciu o lokalne zasoby
  • wyposażeniemmiejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
  • przygotowaniem wydarzenia, publikacji rozwijającej ofertę promocyjną regionuw oparciu o lokalne zasoby Gór Sowich

gmina

termin

miejsce

adres

godzina

PIESZYCE

12.03.2019.

(wtorek)

Centrum Kultury

ul. M. Kopernika 37

58-250 Pieszyce

17:00-19:00

GŁUSZYCA

13.03.2019.

(środa)

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

17:00-19:00

NOWA RUDA

14.03.2019.

(czwartek)

Centrum Kultury

ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

17:00-19:00

Tematyka szkolenia:

  • Zasady wsparcia w ramach projektów grantowych;
  • Warsztaty / konsultacje – podstawowe informacje;
  • Pytania i odpowiedzi

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsczainteresowanych udziałem prosimy
owypełnienie formularza deklaracji umieszczonego na stronie

www.partnerstwo-sowiogorskie.pli przesłanie mailowo: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

 

Termin składania deklaracji:    07 marca 2019roku

 

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2019

Data publikacji : 04.03.2019

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja